Contact Us: en@metamedecine.co

it flag
es flag
pt flag
de flag
enflag
frflag

De school van geluk

Wat is Metamedicine?

Het woord Metamedicine wordt gevormd door het Griekse voorvoegsel meta dat ‘na’, betekent en door het zelfstandig naamwoord ‘medicijn’ dat de middelen aangeeft die worden gebruikt om ziekten te voorkomen, genezen en verlichten.

Het woord meta betekent in het Sanskriet liefde en mededogen.

Sommige mensen definiëren Metamedicine als een levensfilosofie, anderen als psychosomatische geneeskunde, weer anderen nog steeds als een emotioneel medicijn of dat van de ziel. Iedereen is het er echter over eens dat het vooral het medicijn is voor het ontwaken van het geweten.

Metamedicine gaat verder dan het eenvoudig wegnemen van pijn of het verdwijnen van symptomen, en richt zich op het identificeren van de emotionele oorzaak die verantwoordelijk is voor de aandoening.

Metamedicine helpt bij het reconstrueren van het verhaal achter een aandoening, een ziekte of een diepgewortelde kwaal door, voor zover mogelijk, het optreden van de eerste symptomen te identificeren. Om dit te doen worden sleutelvragen gebruikt als leidraad voor de “pertinente discussie” die nodig is om de oorsprong van de stoornis te achterhalen.

 

METAMEDICINE IS EEN VROUWELIJK GENEESKUNDE, COMPLEMENTAIR AAN MANNELIJKE GENEESKUNDE

Wanneer een diagnose nodig is, een interventie om een disfunctie te corrigeren of weefsel te herstellen, kan de allopathische geneeskunde die deductieve mannelijke kenmerken heeft haar werk met succes doen. De weg naar zelfgenezing betekent niet dat er geen artsen of behandeling meer nodig zijn. Ons lichaam kan hulp nodig hebben om de beschadigde onderdelen te repareren.
Zolang we alleen op het fysieke symptoom ingrijpen, zal de oorzaak blijven bestaan en zich voortplanten, zoals onkruid dat zonder wortels wordt uitgetrokken.
Een Metamedicine-consultant stelt geen diagnose en geeft geen medicijnen. Ze gebruiken een reeks relevante vragen om de persoon te begeleiden bij het identificeren en herkennen van de oorzaak van zijn of haar lijden. Hippocrates zei: “Voordat je iemand geneest, vraag of degene bereid is de dingen op te geven die hem of haar ziek hebben gemaakt”
Lezers zullen merken dat Claudia Rainville in haar schrijven suggesties doet, in de vorm van vragen, de ‘sleutels’.
Het beheersen van de sleutels van Metamedicine betekent dat je in staat bent om de linker- en rechterhersenhelft te gebruiken, zowel logisch als intuïtief, analyse en allround visie.

 

EEN INDUCTIEVE BENADERING VERGELIJKBAAR MET DE SOCRATISCHE MAIEUTIEK

De moeder van Socrates was vroedvrouw. De filosoof werd geïnspireerd door het werk van zijn moeder en ontwikkelde de dialoog: hij bevestigde dat de waarheid niet kan worden onderwezen, maar dat iedereen de taak heeft zijn eigen waarheid te ontdekken en daar geboorte aan te geven.
Op dezelfde manier geeft de vraag in een consult de persoon de keuze en tijd om na te denken over zijn eigen levenservaring.
Bij Metamedicine worden er geen conclusies getrokken, de consultant ‘zich ervan bewust zijnde dat hij het niet weet’ streeft ernaar de persoon te vergezellen om de gebeurtenis te traceren om zo te identificeren wanneer het symptoom verscheen, het moment waarop het zich manifesteerde en vooral de emoties en gevoelens die de persoon in die context ervoer.

Metamedicine HELPT MENSEN GEBOREN TE WORDEN IN EEN NIEUW LEVEN

Het is mogelijk om een opleiding te volgen tot consultant en animator van Metamedicine seminars.
Metamedicine is eveneens een grote familie verenigd door de ideologie “samen voor het geheel en voor het beste voor ieder van ons”
In onze groep bestaat er geen hiërarchie, maar een organisatie die meer lijkt op die van een bijenkorf.
Bij Metamedicine heeft iedereen zijn eigen rol, die hij of zij met toewijding en passie uitvoert, zodat alles werkt. Elk lid van de familie wordt aangemoedigd om zijn plek te vinden en zijn talenten te uiten in een geest van samenwerking en wederzijdse steun.
Deel uitmaken van zo’n groep vergt een zekere volwassenheid en groepsgeweten.
Als je wilt deelnemen aan de ontwikkeling van een nieuw samenlevingsmodel, welkom bij Metamedicine!

Metamedicine heeft niet de intentie om de aanbevolen paden van de reguliere geneeskunde, noch om enige vorm van psychologische therapie te vervangen. Het kan echter zeer effectief zijn als ondersteuning en aanvulling op een persoonlijk groeiproces. Metamedicine consultants voeren geen diagnostische activiteiten uit, schrijven geen medicijnen voor en vervangen geen officiële deskundigen; ze begeleiden mensen om zich bewust te worden van hun emotionele, fysieke en mentale dynamiek door middel van de werkwijze van Metamedicine, om weer in harmonie te komen met zichzelf.